پارسا شهبازیان | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه پارسا شهبازیان : P77A922914 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای پارسا شهبازیان از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

پارسا شهبازیان | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه پارسا شهبازیان : P77A922873 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

پارسا شهبازیان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه پارسا شهبازیان: P77A922850 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای پارسا شهبازیان از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید