امید امینیان | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923098 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امید امینیان گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

امید امینیان | مدرک بین المللی رشته تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A923092 دوره میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد امید امینیان گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای

بیشتر بخوانید