فائزه سلامتیان | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه فائزه سلامتیان : P77A922848 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران خانم فائزه سلامتیان از

بیشتر بخوانید

فائزه سلامتیان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه فائزه سلامتیان: P77A922836 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم فائزه سلامتیان از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید