عبدالرحمن دموکری دیزچی | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922654 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای عبدالرحمن دموکری دیزچی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

عبدالرحمن دمکری دیزچی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922467 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای عبدالرحمن دمکری دیزچی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

عبدالرحمان دمکری دیزچی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922282 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای عبدالرحمان دمکری دیزچی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید