آموزشگاه قهوه

آموزشاخبارگزارش تصویری

1398/2/11 | گزارش تصویری آزمون عملی سازمان فنی و حرفه ای هنرجویان خانه باریستا ایران (بانوان و آقایان)

گزارش تصویری آزمون عملی سازمان فنی و حرفه ای هنرجویان خانه باریستا ایران (بانوان و آقایان) اولین مدرسه قهوه ایران

Read More
آموزشباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

علی تقی بیگی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922558 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علی تقی بیگی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

Read More
آموزشباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

صابر پرمون | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922557 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای صابر پرمون از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

Read More
آموزشباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

سعید اطیابی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922556 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سعید اطیابی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

Read More
آموزشباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

حجت الله فراهانی اصل | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922555 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای حجت الله فراهانی اصل از مدرسه قهوه ایران The First

Read More
آموزشباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

میلاد مکلاهی فسایی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922554 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای میلاد مکلاهی فسایی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

Read More
آموزشباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

احمد بصیری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922458 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  احمد بصیری  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

Read More
آموزشآموزش خصوصی کافی شاپ باریستالیست کامل هنرجویان

ژاله کبیری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922454 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم ژاله کبیری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

Read More
آموزشآموزش خصوصی کافی شاپ باریستالیست کامل هنرجویان

فرشته غلامی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922453 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم فرشته غلامی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

Read More
آموزشاخبار

1397/11/29 | گزارش تصویری آزمون عملی سازمان فنی و حرفه ای هنرجویان خانه باریستا ایران (آقایان)

گزارش تصویری آزمون عملی سازمان فنی و حرفه ای هنرجویان خانه باریستا ایران (آقایان) اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز

Read More
تابلوی اعلاناتشرکت در آزمون آنلاین

آزمون فنی حرفه ای آقایان – هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون آنلاین ۹۷/11/29

لیست هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون فنی حرفه ای آزمون فنی حرفه ای آقایان – هنرجویان معرفی شده به

Read More
مطالب آموزشی

آموزش حرفه ای قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از مدرسه قهوه ایران

آموزش حرفه ای قهوه، باریستا  آموزش حرفه ای قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از مدرسه قهوه ایران

Read More