دم آوری قهوه | دوره آموزش تخصصی دم آوری قهوه با مدرک بین المللی

دم آوری قهوه | از مزرعه تا فنجان | هنر دم کردن قهوه | باریستای حرفه ای – مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

صدرا رستی خواه قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه با مدرک بین المللی

صدرا رستی خواه قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A927300 صدرا رستی خواه قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه با

بیشتر بخوانید

بنیامین کر قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه با مدرک بین المللی

بنیامین کر قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A927299 بنیامین کر قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه با مدرک بین

بیشتر بخوانید

حنانه نیک پی جورشری قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه با مدرک بین المللی

حنانه نیک پی جورشری قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A927298 حنانه نیک پی جورشری قهوه دمی | آموزش نسل سوم

بیشتر بخوانید

زهره حاجی پور قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه با مدرک بین المللی

زهره حاجی پور قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A927297 زهره حاجی پور قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه با مدرک

بیشتر بخوانید

ارسلان رمضانی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925608 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه ارسلان رمضانی |

بیشتر بخوانید

جابر حقیقت گو | دوره کاربردی آموزش تخصصی دم آوری قهوه با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925493 آموزش دم آوری قهوه | Coffee brewing Course – مدرسه قهوه ایران , خانه باریستا ایران

بیشتر بخوانید

احسان اقدمی گزدره | دوره کاربردی آموزش تخصصی دم آوری قهوه با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925453 آموزش دم آوری قهوه | Coffee brewing Course – مدرسه قهوه ایران , خانه باریستا ایران

بیشتر بخوانید

مهرزاد علیزاده سهزابی | دوره کاربردی آموزش تخصصی دم آوری قهوه با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925452 آموزش دم آوری قهوه | Coffee brewing Course – مدرسه قهوه ایران , خانه باریستا ایران

بیشتر بخوانید

مهران حشمتی میاب | دوره کاربردی آموزش تخصصی دم آوری قهوه با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925451 آموزش دم آوری قهوه | Coffee brewing Course – مدرسه قهوه ایران , خانه باریستا ایران

بیشتر بخوانید

سارینا معرف دزفولی مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A925400 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه سارینا معرف دزفولی

بیشتر بخوانید

دوره کاربردی آموزش تخصصی دم آوری قهوه | Coffee brewing Course

از مزرعه تا فنجان | هنر دم کردن قهوه | باریستای حرفه ای دوره کاربردی آموزش تخصصی دم آوری قهوه |

بیشتر بخوانید