آبمیوه و بستنی احمد امین آگاه | مدرک بین المللی دوره تخصصی بستنی و آبمیوه فروشی

شماره گواهینامه : P77A923358 دوره تخصصی بستنی و آبمیوه فروشی احمد امین آگاه گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای

بیشتر بخوانید

فست فود حسین غلامی شیری | مدرک بین المللی دوره آشپزی، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923357 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسین غلامی شیری گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی فطانه بهروزیان | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923356 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه فطانه بهروزیان گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی علی سوری | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923355 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه علی سوری گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی سامان فاطمی | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923354 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه سامان فاطمی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

باریستا آنا صفارپور | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923353 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا آنا صفارپور گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

آزمون عملی دوره کافی شاپ آقایان – مدرک کافی شاپ باریستا 98/07/29

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه آقایان آزمون عملی دوره کافی شاپ آقایان – مدرک

بیشتر بخوانید

آزمون عملی دوره کافی شاپ بانوان – مدرک کافی شاپ باریستا 98/07/29

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه بانوان آزمون عملی دوره کافی شاپ بانوان – مدرک

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی عمادحسین زنجانی | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923352 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه عمادحسین زنجانی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی بهداد شیرعلی | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923351 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه بهداد شیرعلی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی یوسف جمالی | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923350 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه یوسف جمالی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی شایان زیدانیان | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923349 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه شایان زیدانیان گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید