آزمون عملی متصدی کافی شاپ بانوان – هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای 97/09/17

آزمون عملی متصدی کافی شاپ بانوان – هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای 97/09/17 مهم :

بیشتر بخوانید

آموزش باریستا با مدرک معتبر از ایتالیا

آموزش خصوصی کافی شاپ در”خانه باریستا ایران“ آموزش قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از آکادمی QMS ITALIA 

بیشتر بخوانید

آموزش باریستا با مدرک معتبر از آلمان

آموزش خصوصی کافی شاپ در”خانه باریستا ایران“ آموزش قهوه ، باریستا ومدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از آلمان آموزشگاه

بیشتر بخوانید

آموزش باریستا با مدرک معتبر از انگلستان

آموزش خصوصی کافی شاپ در”خانه باریستا ایران“ آموزش قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از آکادمی آکسفورد انگلستان

بیشتر بخوانید

رشت | آموزش کافی من و باریستا با مجوز فنی حرفه ای و پنج مدرک بین المللی در رشت

مدرک مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران و مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور رشت – آموزش

بیشتر بخوانید

اراک | آموزش کافی من و باریستا با مجوز فنی حرفه ای و پنج مدرک بین المللی در اراک

مدرک مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران و مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور اراک- آموزش باریستا

بیشتر بخوانید

مشهد | آموزش کافی من و باریستا با مجوز فنی حرفه ای و پنج مدرک بین المللی در مشهد

مدرک مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران و مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور مشهد – آموزش

بیشتر بخوانید

آموزش حرفه ای قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر آکادمی QMS از ایتالیا

آموزش تضمینی باریستا با مدرک معتبر آکادمی QMS از ایتالیا آموزشگاه قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ داری با مدرک معتبر از آکادمی QMS ITALIA 

بیشتر بخوانید

آموزش حرفه ای قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر WTG  از اتحادیه اروپا

آموزش تضمینی باریستا با مدرک معتبر WTG  از اتحادیه اروپا آموزشگاه قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ داری با مدرک معتبر World

بیشتر بخوانید

آموزش حرفه ای قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از کشور انگلستان

آموزش تضمینی باریستا با مدرک معتبر از کشور انگلستان همانطور که می دانیم یکی از دغدغه های مهم افرادی که

بیشتر بخوانید