کیک های کافه ای فهیمه متقی طارم سری | مدرک بین المللی دوره کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه : P77A923382 دوره خصوصی آموزش کیک های کافه ای فهیمه متقی طارم سری گواهینامه دوره تخصصی کیک و

بیشتر بخوانید

نسترن محمودی | مدرک بین المللی دوره کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه : P77A923291 دوره خصوصی آموزش کیک های کافه ای نسترن محمودی گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی

بیشتر بخوانید

نسرین سیف اله زاده | مدرک بین المللی دوره کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه : P77A923290 دوره خصوصی آموزش کیک های کافه ای نسرین سیف اله زاده گواهینامه دوره تخصصی کیک و

بیشتر بخوانید

سیده فوژان فاطمی | مدرک بین المللی رشته کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه : P77A923208 دوره خصوصی آموزش کیک های کافه ای سیده فوژان فاطمی گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی

بیشتر بخوانید

ترانه برادران آجیلیان | مدرک بین المللی رشته کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه دوره کیک های کافی شاپی ترانه برادران آجیلیان : P77A923011 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی

بیشتر بخوانید

صدف خسروی مشیزی | مدرک بین المللی رشته کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه دوره کیک های کافی شاپی صدف خسروی مشیزی : P77A923010 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی

بیشتر بخوانید

الناز قاسم زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی – آموزش شیرینی پزی

شماره گواهینامه الناز قاسم زاده : P77A922807 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی خانم الناز قاسم زاده از

بیشتر بخوانید

سعید پروانه زارع | مدرک بین المللی دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی – آموزش شیرینی پزی

شماره گواهینامه سعید پروانه زارع : P77A922806 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی آقای سعید پروانه زارع از

بیشتر بخوانید

گزارش تصویری | برگزاری اولین دوره تخصصی کیک های کافی شاپی در مدرسه شیرینی ایران

کیک کافه ای | اولین دوره تخصصی کیک های کافی شاپ برگزار شد. در تاریخ 15 و 16 اسفند ماه

بیشتر بخوانید

البرز امینی | مدرک بین المللی دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی – آموزش شیرینی پزی

شماره گواهینامه : P77A922511 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی آقای البرز امینی از مدرسه شیرینی ایران  Certificate

بیشتر بخوانید

اولین دوره تخصصی آموزش کیک های کافه ای

اولین دوره تخصصی آموزش کیک های کافه ای آموزش تخصصی کیک های کافی شاپی در یکی از مجهزتزین کارگاههای آموزش

بیشتر بخوانید