دم آوری قهوه | دوره آموزش تخصصی دم آوری قهوه با مدرک بین المللی

دم آوری قهوه | از مزرعه تا فنجان | هنر دم کردن قهوه | باریستای حرفه ای – مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

لیلا اسلامی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921412

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : لیلا اسلامی

نام لاتین : Leila Eslami

بیشتر بخوانید

آنیتا نوروزی لارکی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921411

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : آنیتا نوروزی لارکی

نام لاتین : Anita Norouzi Larki

بیشتر بخوانید

میلاد طاهرخانی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921373

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : میلاد طاهرخانی

نام لاتین : Milad Taherkhani

بیشتر بخوانید

علی ابارشی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921364

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی ابارشی

نام لاتین : Ali Abarashi

بیشتر بخوانید

محمد سعید فضل زرندی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921356

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد سعید فضل زرندی

نام لاتین : Mohammad Saeid Fazl

بیشتر بخوانید

فریبرز ذوالقدری | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921353

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فریبرز ذوالقدری

نام لاتین : Fariborz Zolghadri

بیشتر بخوانید

علی یمینی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921340

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی یمینی

بیشتر بخوانید

شایان جوانمرد خوشدل | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921339

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : شایان جوانمرد خوشدل

نام لاتین : Shayan Javanmard Khoshdel

بیشتر بخوانید

جواد قره ضیاالدینی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921333

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جواد قره ضیاالدینی

نام لاتین : Javad Gharahziaeddini

بیشتر بخوانید

یاشار عطایی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921327

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : یاشار عطایی

نام لاتین : Yashar Ataei

بیشتر بخوانید

سعید قدردان تهران | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921326

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید قدردان تهران

نام لاتین : Saeed Ghadrdan Tehran

بیشتر بخوانید