آشپزی غذاهای کافه ای

آشپزی غذاهای کافه ایآموزشآموزش ژلاتولیست کامل هنرجویان

کامران معتمدی جلاتو | آموزش بستنی ایتالیایی، سربت و ژلاتو مرداد 1402

کامران معتمدی جلاتو شماره گواهینامه : P77A929360 کامران معتمدی جلاتو | آموزش بستنی ایتالیایی، سربت و ژلاتو مرداد 1402 دوره

Read More
آشپزی غذاهای کافه ایآموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویانمهارت آموزی کودکان

سینا اصبری باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا مرداد 1402

سینا اصبری باریستا شماره گواهینامه : P77A929101 سینا اصبری باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا مرداد 1402

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآشپزی غذاهای کافه ایآموزشلیست کامل هنرجویان

خاطره رضائی کوچکسرائی فست فود | آموزش پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

خاطره رضائی کوچکسرائی فست فود شماره گواهینامه : P77A926755 خاطره رضائی کوچکسرائی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآشپزی غذاهای کافه ایآموزشلیست کامل هنرجویان

حمید قوجالو فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926332 حمید قوجالو فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآشپزی غذاهای کافه ایآموزشلیست کامل هنرجویان

آرمان حکیمی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926331 آرمان حکیمی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآشپزی غذاهای کافه ایآموزش

ابراهیم ملک میرزائی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926330 ابراهیم ملک میرزائی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآشپزی غذاهای کافه ایآموزشلیست کامل هنرجویان

والامهر اویسی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926329 والامهر اویسی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآشپزی غذاهای کافه ایآموزشلیست کامل هنرجویان

مریم جواهری فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926328 مریم جواهری فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآشپزی غذاهای کافه ایآموزشلیست کامل هنرجویان

زینب نبی ئی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926327 زینب نبی ئی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآشپزی غذاهای آمریکاییآشپزی غذاهای ایتالیاییآشپزی غذاهای بین المللیآشپزی غذاهای کافه ایآموزشلیست کامل هنرجویان

امیرمحمد محمدی | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926170 امیرمحمد محمدی | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآشپزی غذاهای آمریکاییآشپزی غذاهای ایتالیاییآشپزی غذاهای بین المللیآشپزی غذاهای کافه ایآموزشلیست کامل هنرجویان

جمال رحمان شناس | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926169 جمال رحمان شناس | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآشپزی غذاهای آمریکاییآشپزی غذاهای ایتالیاییآشپزی غذاهای بین المللیآشپزی غذاهای کافه ایآموزشلیست کامل هنرجویان

محمد قلی نسب | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926168 محمد قلی نسب | آموزش تخصصی فست فود، پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه

Read More