علی ذوقی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923107 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا علی ذوقی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

علی ذوقی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه علی ذوقی : P77A922950 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای علی ذوقی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید