علیرضا عقیلی | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920354

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علیرضا عقیلی

نام لاتین : alireza aghili

بیشتر بخوانید

حسام حبیبی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921111

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حسام حبیبی

نام لاتین : Hesam Habibi

بیشتر بخوانید

امین موسوی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921039

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امین موسوی

نام لاتین : Amin moosavi

بیشتر بخوانید

امیر حسین قلی پور | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921038

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امیر حسین قلی پور

نام لاتین : Amirhosein Gholipur

بیشتر بخوانید

ماندانا علی اصفهانی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A920889

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : ماندانا علی اصفهانی

نام لاتین : Mandana Ali Esfahani

بیشتر بخوانید

بهاره خانی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A920748

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : بهاره خانی

نام لاتین : Bahareh Khani

بیشتر بخوانید

بهراد ناجی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A920653

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : بهراد ناجی

نام لاتین : behrad naji

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ امین شویلی زاده

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ حامد واعظی پور

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ مهدی عربسلغار

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سعید ناصح

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ امیر عباس جهانگیری بابادی

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید