امین فتاحی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921225

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امین فتاحی

نام لاتین : Amin Fattahi

بیشتر بخوانید

لیلا میرخانی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921124

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : لیلا میرخانی

نام لاتین : Leila Mirkhani

بیشتر بخوانید

دانیال لفظی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A920944

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : دانیال لفظی

نام لاتین : Daniyal Lafzi

بیشتر بخوانید

مهناز نوده | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A920874

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهناز نوده

نام لاتین : Mahnaz Noudeh

بیشتر بخوانید

حکیمه قاسمی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A920709

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حکیمه قاسمی

نام لاتین : Hakimeh Ghasemi

بیشتر بخوانید

امیر آقا بیگی روزبهانی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A920658

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امیر آقا بیگی روزبهانی

نام لاتین : amir agha beigy rozbahani

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ هادی کیوانی

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ حمید حاج حیدری

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ مرضیه نعمت الهی

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ مجید معتضدی

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ محسن رزمجو خوزانی

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سید وحید بطحایی

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید