سمر حسینی | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل – ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923145 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی سمر حسینی گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

نارسیس مهرافشان | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل – ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923144 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی نارسیس مهرافشان گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

پارسا آلاداغلو | مدرک بین المللی رشته لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A923136 دوره خصوصی لاته آرت ( طراحی روی قهوه ) پارسا آلاداغلو latte Art | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

سیدمحمدحسین موسوی | مدرک بین المللی رشته لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A923135 دوره خصوصی لاته آرت ( طراحی روی قهوه ) سیدمحمدحسین موسوی latte Art | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

معصومه ارزانیان | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923132 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ معصومه ارزانیان گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

مریم کوه گیوی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923131 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مریم کوه گیوی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

سروش رشدی دیزجی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923130 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سروش رشدی دیزجی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

امیر اکبری | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923129 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امیر اکبری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

محمود اسلامی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923128 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمود اسلامی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

ندا رسائی فر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923123 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ ندا رسائی فر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

هادی باغبانی جویباری | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923122 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ هادی باغبانی جویباری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

علی اشرفی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923121 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی اشرفی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید