عادل فامیل دردشتی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه عادل فامیل دردشتی : P77A922847 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای عادل فامیل دردشتی از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

عادل فامیل دردشتی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه عادل فامیل دردشتی: P77A922842 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای عادل فامیل دردشتی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید