شبکه جام جم

در رسانه هاعلی زعفری

علی زعفری کار آفرین برتر صنعت قهوه و کافی شاپ در شبکه تلویزیونی جام جم

علی زعفری کار آفرین برتر صنعت قهوه و کافی شاپ در شبکه تلویزیونی جام جم برنامه خانه مهر سه شنبه

Read More
در رسانه هاعلی زعفری

در رسانه ها | مدرسه قهوه ایران و خانه باریستا ایران در رسانه ها

در رسانه ها مدرسه قهوه ایران و خانه باریستا ایران در رسانه ها نظر هنرجویان درباره دوره های آموزشی نظر

Read More