سفره خان

واکنش معاون روحانی به ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ

واکنش معاون روحانی به ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ

معاون رئیس جمهور در امور زنان با انتقاد از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ‌ها گفت: اشتغال برای برخی از زنان در این اماکن ضروری است و خرج زندگی خود را از این راه به دست می آورند آیا باید به دنبال این ممنوعیت آنها دزدی کنند؟

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=372

اشتغال زنان | زنان در کافی شاپ  | کافی شاپ  | زن | ممنوعیت اشتغال | امور زنان | خانواده

مشاوره رایگان شبانه روزی
از طریق واتساپ ارسال کنید