پریا بهمرد | آموزش تخصصی کیک های کافه ای با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926124 دوره خصوصی آموزش کیک و شیرینی کافی شاپی پریا بهمرد | آموزش تخصصی کیک های کافه

بیشتر بخوانید

روژین نجفی آشتیانی | آموزش تخصصی کیک های کافه ای با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926123 دوره خصوصی آموزش کیک و شیرینی کافی شاپی روژین نجفی آشتیانی | آموزش تخصصی کیک های

بیشتر بخوانید

پارسا صادق پور | آموزش تخصصی کیک های کافه ای با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926122 دوره خصوصی آموزش کیک و شیرینی کافی شاپی پارسا صادق پور | آموزش تخصصی کیک های

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی کیک های کافی شاپی – آموزش کیک های کافه ای

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی کیک های کافی شاپی – آموزش کیک های کافه ای آموزش

بیشتر بخوانید