مهدی دهقان | فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921365

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدی دهقان

نام لاتین : Mehdi Dehgan

بیشتر بخوانید

میلاد چولاکی | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921338

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : میلاد چولاکی

نام لاتین : Milad Choolaki

بیشتر بخوانید

علی ملکوتی فرزام | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921337

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی ملکوتی فرزام

نام لاتین : Ali Malakutifarzam

بیشتر بخوانید

سجاد زائرین | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921334

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سجاد زائرین

نام لاتین : Sajad Zarein

بیشتر بخوانید

فریبا جوارسیانی | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921319

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فریبا جوارسیانی

نام لاتین : Fariba Javarsiani

بیشتر بخوانید

میثاق قاسمی | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921318

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : میثاق قاسمی

نام لاتین : Misagh Ghasemi

بیشتر بخوانید

مهدی تفرشی | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921317

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدی تفرشی

نام لاتین : Mehdi Tafreshi

بیشتر بخوانید

حسنا دزفولی زاده | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921316

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حسنا دزفولی زاده

نام لاتین : Hosna Dezfuli zadeh

بیشتر بخوانید

رامین دانشمند | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921315

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : رامین دانشمند

نام لاتین : Ramin Daneshmand

بیشتر بخوانید

حمید نیکزاد | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921314

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حمید نیکزاد

نام لاتین : Hamid Nikzad

بیشتر بخوانید

مهدیه اسلامی | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921313

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدیه اسلامی

نام لاتین : Mahdiyeh Eslami

بیشتر بخوانید

فرهاد قنبری | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921312

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

آقا / خانم : فرهاد قنبری

نام لاتین : Farhad Ghanbari

بیشتر بخوانید