بیژن محسنی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922197 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای بیژن محسنی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید