احسان احمدی صالح بابری | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه احسان احمدی صالح بابری : P77A922819 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای  احسان احمدی صالح

بیشتر بخوانید

احسان احمدی صالح بابری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه احسان احمدی صالح بابری : P77A922808 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای احسان احمدی صالح بابری از

بیشتر بخوانید