اتحادیه قهوه

اخبارعلی زعفری

انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران

“علی زعفری” انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران #علی زعفری

Read More
در رسانه ها

طبق قوانین جدید : ایستادن خانم ها پشت کانتر کافی شاپ ممنوع است .

سرو نوشیدنیهای گرم در بستنی فروشی مجاز نیست

قوانین جدید اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ : ایستادن خانم ها پشت کانتر کافی شاپ ممنوع است .

بر اساس مقررات تازه در تهران و چگونگی راه اندازی کافی شاپ و بستنی فروشی توسط اسکندر آزموده رئیس اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ اعلام شد .

اتحادیه | اتحادیه کافی شاپ | اتحادیه بستنی | اتحادیه آبمیوه | اتحادیه قهوه | اتحادیه نان

Read More