گواهینامه‌های آموزشی معتبر داخلی و بین المللی که به هنرجویان ارائه میگردد

گواهینامه مهارت آموزی داخلی و بین المللی گواهینامه‌های آموزشی معتبر داخلی و بین المللی که به هنرجویان ارائه میگردد ضوابط

بیشتر بخوانید

مجتبی سلطانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه مجتبی سلطانی : P77A922853 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  مجتبی سلطانی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید