اکبر بخشنده مهربان پور | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922411 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای اکبر بخشنده مهربان پور از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

علیرضا مهره چی کاشانی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922410 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای علیرضا مهره چی کاشانی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

رضا نادری | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922004 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای رضا نادری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی صبحانه | آموزش صبحانه های اروپایی و آمریکایی

آموزش صبحانه های اروپایی، آمریکایی و ایرانی به بخش آموزش تخصصی صبحانه مدرسه قهوه ایران خوش آمدید ، لطفا با

بیشتر بخوانید