نمایندگی های مدرسه قهوه

نمایندگی مدرسه قهوه ایران

مدرسه قهوه ایران ، اولین فضای آکادمیک رسمی در حوزه ی قهوه و صنایع غذایی وابسته در ایران است که در پایان تمامی دوره های آموزشی خود ،مدرک رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور به هنرجویان اعطا می نماید. این آموزشگاه در نظر دارد با توجه به نیاز برخی استان های مهم نمایندگی هایی با استاندارد و کیفیت نمایندگی مرکزی نماید.

در این راستا سال 1402 با بررسی ها و کارشناسی های دقیق 3 نمایندگی به صورت کامل راه اندازی و حدود 7 نمایندگی هم در سال 1403 تاسیس خواهد شد.

شرایط اعطای نمایندگی پس از ارسال درخواست کتبی به آدرس ایمیل irancoffeeshop@gmail.com و اعتبار سنجی برای شما ارسال خواهد شد.

لیست نمایندگی‌ها

لیست نمایندگی‌های مدرسه قهوه ایران​
مدرسه قهوه ایران | نمایندگی تبریز

نمایندگی تبریز

مدرسه قهوه ایران | نمایندگی اصفهان

نمایندگی اصفهان

مدرسه قهوه ایران | نمایندگی شیراز

نمایندگی شیراز

مدرسه قهوه ایران | نمایندگی مشهد

نمایندگی مشهد