خانه قوانین و مقررات ثبت نام در دوره ها

قوانین و مقررات ثبت نام در دوره ها

قوانین و مقررات:

۱- کلیه مراحل ثبت نام را از قسمت ثبت نام در دوره های آموزشی انجام داده و پس از واریز وجه و درج فیش واریزی ، ثبت نام شما نهایی خواهد شد.

۲-کلیه مراحل ثبت اطلاعات و دریافت کارت آزمون سازمان فنی و حرفه ای ، صرفا از طریق همین سایت و از قسمت امور هنرجویان قابل انجام خواهد بود.

۳- هنرجویان محترم فقط تا ۳ روز قبل از شروع دوره ،می توانند نسبت به تغییر ساعت و یا روز کلاس اقدام نمایند.

۴- در صورت ناراضی بودن از کلاس در ساعات اولیه ،مبلغ شهریه مسترد خواهد شد.

۵- حضور به موقع هنرجویان در کلاس ها الزامیست.

۶- رعایت شئونات اسلامی در محیط مدرسه قهوه ایران الزامیست.

۷- در روز اتمام هر دوره ،مدرک خانه باریستا ایران به هنرجویان اعطا می شود.

۸- در صورت کنسلی ،مبلغ شهریه مسترد نخواهد شد.

قوانین و مدارک مورد نیاز برای صدور مدرک فنی و حرفه ای کلیک کنید …

نظرات بسته شده اند