یحیی آخشیجان | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922202 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای  یحیی آخشیجان  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

یحیی آخشیجان | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922187 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای یحیی آخشیجان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

یحیی اخشیجان | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922173 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای یحیی

بیشتر بخوانید