یاسین قادری | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923096 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه یاسین قادری گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

پرهام پروین | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923095 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه پرهام پروین گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

علی بیژنی | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923091 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه علی بیژنی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

میثم مرادی | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه دوره بروئینگ میثم مرادی : P77A923039 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم –

بیشتر بخوانید

مهدی هاشمی | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه دوره بروئینگ مهدی هاشمی : P77A923021 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم –

بیشتر بخوانید

گلناز باقریان | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه دوره بروئینگ گلناز باقریان : P77A922964 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم –

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی مهران شفق پور

شماره گواهینامه : P77A921728 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای مهران

بیشتر بخوانید

لیلا اسلامی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921412

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : لیلا اسلامی

نام لاتین : Leila Eslami

بیشتر بخوانید

آنیتا نوروزی لارکی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921411

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : آنیتا نوروزی لارکی

نام لاتین : Anita Norouzi Larki

بیشتر بخوانید

میلاد طاهرخانی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921373

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : میلاد طاهرخانی

نام لاتین : Milad Taherkhani

بیشتر بخوانید

علی ابارشی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921364

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی ابارشی

نام لاتین : Ali Abarashi

بیشتر بخوانید

محمد سعید فضل زرندی | مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی

شماره گواهینامه : P77A921356

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد سعید فضل زرندی

نام لاتین : Mohammad Saeid Fazl

بیشتر بخوانید