علی قاآنی | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل

شماره گواهینامه : P77A923114 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی علی قاآنی گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

احد غفارزاده | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل

شماره گواهینامه : P77A923113 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی احد غفارزاده گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

فاطمه صمدزاده | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل

شماره گواهینامه : P77A923112 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی فاطمه صمدزاده گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

نسریندخت دژکام | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل

شماره گواهینامه : P77A923111 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی نسریندخت دژکام گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

فرید شاهسوند مراغه | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923094 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا فرید شاهسوند مراغه گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

مریم یارمحمدی | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل

شماره گواهینامه : P77A923080 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی مریم یارمحمدی گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

مسعود شریفی | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل

شماره گواهینامه : P77A923079 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی مسعود شریفی گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

میثم شاه جانی | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل

شماره گواهینامه : P77A923078 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی میثم شاه جانی  گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه

بیشتر بخوانید

پارسا پیرانفر | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923058 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا پارسا پیرانفر گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

حسن موسی زاده | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923057 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسن موسی زاده گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

حمیدرضا باقری مرنی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923056 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حمیدرضا باقری مرنی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

مهدی اکبری | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و پیتزا ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923055 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا مهدی اکبری گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید