سعید خسروی بنجار | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922419 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا سعید خسروی بنجار از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مجتبی غفاری | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922418 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا مجتبی غفاری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

مهدی ابراهیم نژاد | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922366 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا مهدی ابراهیم نژاد از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سپهر چراغی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922331 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا سپهر چراغی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سروش چراغی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922330 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا سروش چراغی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سجاد مهدیان | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922329 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا سجاد مهدیان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

لیلا خانزاده | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922309 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا خانم لیلا خانزاده از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمد عباسیان نجف آبادی | مدرک دوره تخصصی آموزش انواع کباب

شماره گواهینامه : P77A922307 گواهینامه آموزش دوره تخصصی انواع کباب آقای محمد عباسیان نجف آبادی از مدرسه آشپزی ایران The First Chef

بیشتر بخوانید

امین فاضلی ثانی | مدرک دوره تخصصی آموزش انواع کباب

شماره گواهینامه : P77A922306 گواهینامه آموزش دوره تخصصی انواع کباب آقای امین فاضلی ثانی از مدرسه آشپزی ایران The First Chef School

بیشتر بخوانید

امیر قنبریان نظری فرد | مدرک دوره تخصصی آموزش انواع کباب

شماره گواهینامه : P77A922305 گواهینامه آموزش دوره تخصصی انواع کباب آقای امیر قنبریان نظری فرد از مدرسه آشپزی ایران The First Chef

بیشتر بخوانید