قبول شدگان نهايي آزمون های آنلاین و عملی فنی حرفه ای مدرسه قهوه ایران تا فروردین 98

 قبول شدگان نهايي آزمون های آنلاین و عملی فنی حرفه ای مدرسه قهوه ایران تا فروردین 98

 قبول شدگان

 قبول شدگان نهايي آزمون های آنلاین و عملی فنی حرفه ای مدرسه قهوه ایران تا فروردین 98

خبر فوری : به اطلاع تمامی قبول شدگان در آزمون آنلاین و عملی فنی حرفه ای تا تاریخ 98/01/01 شرکت نموده و نمره قبولی کسب کرده اند، می رساند که جهت دریافت گواهینامه خود با در دست داشتن مدارک شناسایی به یکی از مراکز فنی و حرفه ای مراجعه نمایید.

ردیف نام نام خانوادگی جنسیت نام پدر نام حرفه نمره نمره عملی نمره نهایی تایید قبولی
1 بهمن فرامرزی سانجود مرد محمد اشپز درجه 1 60 95 86.25 تایید
2 سید محمدسیروان قریشی مرد سید ناصر اشپز درجه 1 65 95 87.5 تایید
3 محمد نیکزاد مرد حسین اشپز درجه 1 52.5 98 86.625 تایید
4 رئوف آریانی مرد محمد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 50 93 82.25 تایید
5 محمد ماجد آزاده مرد نعمت متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 62.5 91 83.875 تایید
6 ایوب ابونجمی مرد شرف متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 60 95 86.25 تایید
7 محسن اسلامی مرد اصغر متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 55 95 85 تایید
8 سجاد اسماعیلی اقدم مرد صابر متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 77.5 92 88.375 تایید
9 سعید اسکندری مرد یوسف متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 60 97 87.75 تایید
10 عماد اسکندری مرد قربانعلی متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 77.5 97 92.125 تایید
11 احسان اسکندری مرد سعید متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 72.5 88 84.125 تایید
12 محمد اعلمی مرد سعید متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 60 88 81 تایید
13 احمد امیری مرد محسن متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 77.5 91 87.625 تایید
14 محمد اکبری مرد محمود متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 55 98 87.25 تایید
15 یونس بابایی مرد محمود متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 60 90 82.5 تایید
16 سعید بخشنده مرد سعدالله متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 80 92 89 تایید
17 محمد برامکه مرد داوود متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 75 99 93 تایید
18 سیدداوین بصام تبار مرد سید هدایت اله متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 80 95 91.25 تایید
19 مهدی بهرامی نژاد مرد ابراهیم متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 67.5 96 88.875 تایید
20 منوچهر بهمنی مرد اسدالله متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 72.5 88 84.125 تایید
21 آرین تفخیمی مرد محمد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 72.5 95 89.375 تایید
22 رامین جعفری مرد فرهاد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 65 95 87.5 تایید
23 محمد حسین حاجی میری مرد محمدرضا متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 60 97 87.75 تایید
24 پدرام حاجی پور مرد نعمت متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 70 93 87.25 تایید
25 احسان حسن یاری مرد حمید متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 65 97 89 تایید
26 کیوان حسین زاده مرد حسن متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 62.5 93 85.375 تایید
27 سید امیر محمد حسینی مرد سید علی متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 50 96 84.5 تایید
28 حسین خانی آبخواره مرد فیروز متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 52.5 95 84.375 تایید
29 سجاد دارباز مرد غلام متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 70 85 81.25 تایید
30 محمد حسین رحیم پور مرد علیرضا متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 80 89 86.75 تایید
31 پارسا رحیمیان مرد محمد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 70 97 90.25 تایید
32 شاهین رستمی عصرآبادی مرد اسفندیار متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 60 85 78.75 تایید
33 علی اکیبر رشوند بوکانی مرد بیت الله متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 67.5 90 84.375 تایید
34 قباد رشیدی مرد رمضان متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 50 93 82.25 تایید
35 موسی الرضا رنجبر مرد محمد تقی متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 75 97 91.5 تایید
36 بهمن روح الامین مرد محمود متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 75 91 87 تایید
37 مسعود ریاضت مرد محمد مهدی متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 67.5 95 88.125 تایید
38 فرهاد زاهد کارگران مرد جلال متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 80 96 92 تایید
39 امیر حسین زنگندنی مرد مهرداد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 50 95 83.75 تایید
40 مهدی ساوه دربند سری مرد قدیر متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 80 90 87.5 تایید
41 محمد سلمانیغابشی مرد محمد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 72.5 89 84.875 تایید
42 علی سلیمان حشمت مرد رضا متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 77.5 90 86.875 تایید
43 محمد شاهداری مرد رمضان متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 72.5 96 90.125 تایید
44 حمید رضا شفیعی شبانکاره مرد احمد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 67.5 83 79.125 تایید
45 علیرضا شمدانی مرد ابراهیم متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 55 98 87.25 تایید
46 حمید شمس الدین مرد عباسعلی متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 67.5 94 87.375 تایید
47 امیررضا شیخ لو مرد محمد جواد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 57.5 95 85.625 تایید
48 محمد حسین شیرازی زاده مقدم مرد احمد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 60 90 82.5 تایید
49 علیرضا صرافی مرد محمدعلی متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 57.5 88 80.375 تایید
50 امیر محمد صفری مرد ایرج متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 70 94 88 تایید
51 محمدرضا صیاد اسدی مرد جمال متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 57.5 98 87.875 تایید
52 محمد سالار طاهری مرد محمد حسن متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 72.5 93 87.875 تایید
53 عابد عابدینی مرد حیدر متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 80 96 92 تایید
54 علیرضا عادل پرست نیکویه مرد رضا متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 67.5 97 89.625 تایید
55 عرفان عرب حسینی مرد ابوالفضل متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 70 97 90.25 تایید
56 حسین عظیمی مرد محمود رضا متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 70 92 86.5 تایید
57 متین علاقه بندان مرد مسعود متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 60 83 77.25 تایید
58 علی علوی راد مرد حسین متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 65 97 89 تایید
59 داود غدیری مرد علی اکبر متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 57.5 96 86.375 تایید
60 مجتبی غلامی مرد بخشعلی متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 62.5 95 86.875 تایید
61 اشکان فاریابی مرد مهیار متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 57.5 95 85.625 تایید
62 امین فتاحی مرد محمد علی متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 67.5 90 84.375 تایید
63 میثم فرخی نمین مرد عزیز متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 60 94 85.5 تایید
64 شایان فرزین مرد فرزاد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 65 92 85.25 تایید
65 سید احمد رضا قاسمی مرد غلامحسین متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 75 97 91.5 تایید
66 محمد مهدی قاسمی مرد ناصر متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 57.5 97 87.125 تایید
67 امیرحسین قلی پور مرد صفر متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 72.5 93 87.875 تایید
68 هژیر مافی زاده مرد محسن متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 50 90 80 تایید
69 مجید مددی مرد محسن متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 67.5 95 88.125 تایید
70 حسین مرادحاملی خامنه مرد ابولفضل متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 65 90 83.75 تایید
71 علیرضا مزارعی مرد حامد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 55 99 88 تایید
72 امید مصطفایی مرد مصطفی متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 70 99 91.75 تایید
73 حسین مقیمی مرد ایوب متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 75 90 86.25 تایید
74 عرفان مهاجر مرد عباس متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 62.5 97 88.375 تایید
75 سید امین موسوی مرد یوسف متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 62.5 92 84.625 تایید
76 غلامرضا نیاشیان مرد محمد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 70 93 87.25 تایید
77 سعید نیکنام خبوشان مرد مراد متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 65 98 89.75 تایید
78 عارف پور اسماعیل زاده رفسنجانی مرد حمید رضا متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 50 94 83 تایید
79 میلاد پیری مرد شاپور متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 52.5 90 80.625 تایید
80 مهران کلانی سارو‌‌کلائی مرد موسی متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 70 98 91 تایید
81 مصطفی کولیوند مرد علی اصغر متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) 67.5 90 84.375 تایید
82 مهدی اسدزاده مرد محمد متصدی کافی شاپ 57.5 97 87.125 تایید
83 محمد اشتری مرد امیر ارسلان متصدی کافی شاپ 52.5 97 85.875 تایید
84 محسن اعتصامی فرد مرد محمد متصدی کافی شاپ 52.5 97 85.875 تایید
85 حسین افروغ مرد عباس متصدی کافی شاپ 67.5 95 88.125 تایید
86 امیرمحمد بزرگ دعاگو دیوشلی مرد احمد متصدی کافی شاپ 60 93 84.75 تایید
87 سام بهنام راد مرد محمد حسین متصدی کافی شاپ 57.5 95 85.625 تایید
88 محمد امین بهنامی خامنه مرد حسن متصدی کافی شاپ 55 97 86.5 تایید
89 مرتضی تقی پور مرد علی متصدی کافی شاپ 62.5 93 85.375 تایید
90 حسین درجزینی مرد عبداله متصدی کافی شاپ 57.5 96 86.375 تایید
91 محسن رحیمیان مطلق مرد محمد مهدی متصدی کافی شاپ 52.5 93 82.875 تایید
92 محمد رشتچی مرد جواد متصدی کافی شاپ 57.5 96 86.375 تایید
93 سید بابک رضادوست مرد سیدرضا متصدی کافی شاپ 55 96 85.75 تایید
94 پوریا رهبری مرد سعید متصدی کافی شاپ 52.5 96 85.125 تایید
95 نیما ساقی کلهری مرد محرمعلی متصدی کافی شاپ 52.5 99 87.375 تایید
96 روح اله سبزی مرد پرویز متصدی کافی شاپ 70 94 88 تایید
97 آرمان سلطانی مرد ارسلان متصدی کافی شاپ 60 95 86.25 تایید
98 حیدر سلمانی مرد غلام متصدی کافی شاپ 62.5 96 87.625 تایید
99 بهزاد شریفی آرانی مرد شریف متصدی کافی شاپ 52.5 96 85.125 تایید
100 سید محمد حسن شمشیرگران مرد سید احمد متصدی کافی شاپ 50 97 85.25 تایید
101 رضا شمیرانی مرد عباس متصدی کافی شاپ 55 96 85.75 تایید
102 محمد صبوریان مرد اسماعیل متصدی کافی شاپ 57.5 94 84.875 تایید
103 علی قنبرزاده نیار مرد حیدر متصدی کافی شاپ 60 98 88.5 تایید
104 علیرضا نوش آبادی مرد ابوالفتح متصدی کافی شاپ 60 97 87.75 تایید
105 امیرعلی نیازیان مرد محمد متصدی کافی شاپ 62.5 95 86.875 تایید
106 محمد واثقی مرد علی متصدی کافی شاپ 62.5 95 86.875 تایید
107 علیرضا پورسیف مرد غلامرضا متصدی کافی شاپ 52.5 97 85.875 تایید
108 علی پیرانی مرد محمدحسین متصدی کافی شاپ 62.5 98 89.125 تایید
109 جواد گل محمدی مرد محمد متصدی کافی شاپ 50 98 86 تایید
110 محمد شهاب آرونی مرد علیرضا متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 60 89 81.75 تایید
111 پوریا احمدی بالف مرد حسن متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 55 92 82.75 تایید
112 جواد اسدی رحمانی مرد عبدالکریم متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 60 95 86.25 تایید
113 مهرنوش اسدیان زن فضل اله متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 50 98 86 تایید
114 محمد امینی مرد مرتضی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 57.5 97 87.125 تایید
115 مریم اکبری داریان زن غلامحسین متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 60 98 88.5 تایید
116 محمد سجاد بهرامیان مرد علی اکبر متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 62.5 93 85.375 تایید
117 امیر حسین جوادی عهد مرد جواد متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 62.5 90 83.125 تایید
118 امیر تیمور حاجی زاده شریفی مرد مجید متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 60 95 86.25 تایید
119 امیر حاجی سیدتقی مرد میرمحمد مهدی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 50 99 86.75 تایید
120 نیوشا حاجی قاسمی زن علیرضا متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 57.5 96 86.375 تایید
121 امیر حسام حداوند مرد احمد متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 50 98 86 تایید
122 احمد حسین زاده مرد زیادعلی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 62.5 91 83.875 تایید
123 مهراد حمیدی مرد محمد علی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 52.5 98 86.625 تایید
124 فاطمه خراسانی زن عباس متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 52.5 97 85.875 تایید
125 امین خزانی سلطان احمدی مرد خدایار متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 55 96 85.75 تایید
126 مالک خسروی مرد محمدباقر متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 57.5 98 87.875 تایید
127 سعید خصوصی کرد افشار مرد منوچهر متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 50 99 86.75 تایید
128 محمد خوانین زاده مرد غلامرضا متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 52.5 96 85.125 تایید
129 محسن رادفر مرد محمد متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 60 99 89.25 تایید
130 مریم رادمهر زن احمد متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 67.5 95 88.125 تایید
131 سپیده رامز زن جواد متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 62.5 95 86.875 تایید
132 صادق رضابنده لو مرد جعفر متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 52.5 98 86.625 تایید
133 معصومه رضایی زن مهدی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 62.5 93 85.375 تایید
134 نفیسه زارعی زن ارسلان متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 60 96 87 تایید
135 زینب زارعی زن ارسلان متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 70 96 89.5 تایید
136 احمدرضا زاهدی مرد غلامرضا متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 57.5 98 87.875 تایید
137 سیداحمد سجادی مرد سید امیر متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 60 97 87.75 تایید
138 مهران سلطان محمدی مرد عباسعلی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 62.5 95 86.875 تایید
139 امیررضا سهیلی مرد ابراهیم متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 52.5 98 86.625 تایید
140 یاشا شاهسوار مرد قربانعلی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 62.5 94 86.125 تایید
141 محمدرضا ظفری مرد سلطان عزیز متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 60 96 87 تایید
142 حسین عباسیان مرد عباداله متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 57.5 98 87.875 تایید
143 شورش عبدالکریمی مرد احمد متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 50 98 86 تایید
144 محمود عزیزی قرقری مرد قدمعلی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 55 99 88 تایید
145 سپهر عسکری تورزنی مرد حسین متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 50 99 86.75 تایید
146 مهشید عطایی زن جمشید متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 70 95 88.75 تایید
147 بهزاد عظیمی مرد عباسعلی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 60 93 84.75 تایید
148 زهرا فتحعلی زاده زن فتح اله متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 60 94 85.5 تایید
149 وحید فرجی مرد اسمعیل متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 57.5 94 84.875 تایید
150 محمد فرهنگ نژاد مرد مهدی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 57.5 95 85.625 تایید
151 میلاد محبی مرد یزدان متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 50 98 86 تایید
152 محمد رضا معیری مرد مسعود متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 65 89 83 تایید
153 آیدن مهاجری مرد مسعود متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 50 99 86.75 تایید
154 الهه سادات میراحمدی زن سید علی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 57.5 97 87.125 تایید
155 امیرعلی میرفخرایی مرد هوشنگ متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 65 97 89 تایید
156 امید ناهیدی مرد موسی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 62.5 96 87.625 تایید
157 لادن نداف پور زن کاظم متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 65 94 86.75 تایید
158 عسل نصیری زن رضا متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 67.5 93 86.625 تایید
159 رضا نیک پور مرد خالد متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 60 95 86.25 تایید
160 محمد هندیزی پور مرد اصغر متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 67.5 96 88.875 تایید
161 حمید رضا پوردشت مرد رحمت اله متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 52.5 93 82.875 تایید
162 پوریا پیش خوری مرد قاسم متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 52.5 92 82.125 تایید
163 مهرداد چناری مرد محمد رضا متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 52.5 92 82.125 تایید
164 محبوبه کاربخش زن علی متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 50 98 86 تایید
165 مهسا گورابی زن حمید متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 65 94 86.75 تایید
166 آزاده یوسف نژاد زن قدیر متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) 60 98 88.5 تایید
167 الهه آخوندی درزیکلائی زن احمد علی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 70 94 88 تایید
168 سیامک احدی مرد محمد علی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 67.5 88 82.875 تایید
169 زهرا اسدی خانوکی زن مختار متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 50 98 86 تایید
170 لیلا اسلامی زن محمد نبی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 57.5 90 81.875 تایید
171 آرش اسماعیلی مرد زلفعلی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 57.5 94 84.875 تایید
172 میلاد اصغریان قشلاقی مرد محمد رضا متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 70 93 87.25 تایید
173 ارزو اهورایی زن پرویز متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 75 95 90 تایید
174 لیلا اکرم زن زین العابدین متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 62.5 97 88.375 تایید
175 مهدی ایوتوندی مرد حسن متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 72.5 95 89.375 تایید
176 احسان بستهء مرد حسینعلی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 70 93 87.25 تایید
177 علیرضا بصیر ابیانه مرد علی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 60 95 86.25 تایید
178 غزل بنی آدمی زن علیرضا متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 60 95 86.25 تایید
179 امیرحسین بهرامیانی مهر مرد نظر متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 65 97 89 تایید
180 معصومه ترازی مرد محمد متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 75 91 87 تایید
181 مهدیه تقوی راد زن داود متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 75 93 88.5 تایید
182 محمد توکلی مرد قاسم متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 55 95 85 تایید
183 بهروز تکلو مرد علی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 75 97 91.5 تایید
184 شکوه جعفری مرد منصور متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 55 96 85.75 تایید
185 مهدیه جعفریان جلودار زن علی میرزا متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 75 95 90 تایید
186 علی جمالی مرد ابولفضل متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 60 97 87.75 تایید
187 حسین جمالی مرد باقر متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 60 97 87.75 تایید
188 آرمین جمدی خیابانی مرد حسین متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 70 98 91 تایید
189 محمدرضا جوانمردی مرد رضا متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 67.5 96 88.875 تایید
190 علیرضا جوانمردی مرد رضا متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 62.5 97 88.375 تایید
191 سید محمد سعید حسینی مرد سیدمسعود متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 70 97 90.25 تایید
192 سینا حسینی مرد یداله متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 62.5 92 84.625 تایید
193 یاسمین حقیقی شهمیرزادی زن علی اکبر متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 80 95 91.25 تایید
194 پیام خاکپور کرباسدهی مرد یعقوب متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 67.5 91 85.125 تایید
195 مهدی دادخواه مرد علیرضا متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 75 98 92.25 تایید
196 عبدالرحیم دنیاطلب مرد نصراله متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 62.5 98 89.125 تایید
197 الهام السادات راستجو زن سید جواد متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 70 92 86.5 تایید
198 جعفر زینی مرد سلیمان متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 65 92 85.25 تایید
199 فاطمه سادات سجادی زن سید جلال متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 60 96 87 تایید
200 مرضیه سجودی سراجاری زن عباس متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 67.5 99 91.125 تایید
201 فرشاد سلطانیه مرد پرویز متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 60 95 86.25 تایید
202 شادی شجاعیان زن محمدرضا متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 80 97 92.75 تایید
203 سعید شیرکانی مرد احمد متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 72.5 90 85.625 تایید
204 احمدرضا صولتی مرد محمدرضا متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 77.5 94 89.875 تایید
205 سید محمد طاهری مرد سید مهدی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 80 95 91.25 تایید
206 مهرداد عابدینی مرد محسن متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 67.5 93 86.625 تایید
207 محمدحسین عرب رحیمی مرد احمد متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 72.5 94 88.625 تایید
208 هستی عظیمی زن حسن متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 60 95 86.25 تایید
209 اعظم غایبی زن نعمت الله متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 72.5 97 90.875 تایید
210 سید امیر علی فتاحی مرد سیدمحمدسعید متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 60 95 86.25 تایید
211 صابر فتاحی اوردکلو مرد ابوالفضل متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 75 95 90 تایید
212 فرشته فلاح زاده پارسی زن فرهنگ متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 80 97 92.75 تایید
213 مهران فناکار بحری مرد جعفر متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 65 95 87.5 تایید
214 سعید قدردان طهران مرد غلامعلی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 65 94 86.75 تایید
215 معین قدیری والا مرد صمد متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 57.5 95 85.625 تایید
216 جواد قره ضیاءالدینی مرد احمد متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 65 92 85.25 تایید
217 سیده فاطمه قریشی کوچصفهانی مرد سید جلال متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 77.5 97 92.125 تایید
218 فرهاد قنبری مرد بهزاد متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 55 94 84.25 تایید
219 زهره قنبریان زن علی اصغر متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 67.5 96 88.875 تایید
220 ندا لر نعمتی زن بیژن متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 72.5 98 91.625 تایید
221 راضیه مسچی زن حسین متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 80 96 92 تایید
222 شهاب الدین مصطفائی مرد غلامعلی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 55 92 82.75 تایید
223 مازیار مصطفوی مرد ناصر متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 67.5 92 85.875 تایید
224 مهران مهرپو مرد مصطفی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 50 90 80 تایید
225 آرمین میرزایی مرد محمود متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 62.5 94 86.125 تایید
226 مهتاب میرعلی یاری کرهرودی زن احمد متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 72.5 90 85.625 تایید
227 فاطمه نباتچیان زن روح اله متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 67.5 94 87.375 تایید
228 ابوذر نسائی مرد یدالله متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 65 95 87.5 تایید
229 حمید نهضت مرد مجید متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 57.5 92 83.375 تایید
230 حمیدرضا نوری هدایت مرد ابوالقاسم متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 60 97 87.75 تایید
231 محمد مهدی نژند مرد هوشنگ متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 57.5 96 86.375 تایید
232 آرش هاشمی مرد جواد متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 72.5 97 90.875 تایید
233 سیاوش والاسوار مرد منصور متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 80 90 87.5 تایید
234 حمید پرنده اخلمد مرد محمدرضا متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 70 97 90.25 تایید
235 ندا کاظمی زن بهمن متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 65 95 87.5 تایید
236 علی کشاورز مرد محمد حسین متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 60 90 82.5 تایید
237 مرضیه کوچک یزدی زن محمود متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 57.5 92 83.375 تایید
238 احسان کیانی مرد علی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 67.5 95 88.125 تایید
239 مهدی یوسفی مرد موسی متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) 80 95 91.25 تایید

مشخصات عمومي شغل متصدی کافی شاپ :

متصدي قهوه سرا (كافي شاپ) از نظر فنی حرفه ای كسي است كه از عهده تهيه مواد اوليه موردنياز و فرآوري آن با ابزار و تجهيزات مخصوص قهوه سرا و ارائه آن بر طبق اصول صحيح پذيرايي برآيد.


مدرسه قهوه ایران، اولین، بزرگترین و مجهزترین آموزشگاه تخصصی در زمینه آموزش متصدی کافی شاپ، باریستا در ایران

با ارائه “مدرک معتبر قابل ترجمه” از سازمان فنی و حرفه ای کشور ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )

»»» مشاهده لیست کامل دوره های مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران | کلیک کنید…

 قبول شدگان

»»» صفحه اینستاگرام “خانه باریستا ایران” : iranbaristahouse@

»»» سایت مدرسه قهوه ایران | www.irancoffeeschool.com

عناوین دوره های آموزشی مدرسه قهوه ایران

با کلیک رو عکس زیر نمونه ویدیوهای آموزشی را در کانال آپارت ما مشاهده نمایید

 قبول شدگان

کافی شاپ | اولین سایت معرفی رستوران ها و کافی شاپ های ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گفتگوی فوری
از طریق واتساپ ارسال کنید