شهاب الدین مرادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A922412 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران آقای شهاب الدین مرادی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

نوید رضا نبی خواه | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A922114 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران آقای نوید رضا نبی خواه از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید