سجاد عزیزی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922521 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سجاد عزیزی از مدرسه آشپزی ایران Certificate of breakfast

بیشتر بخوانید

سجاد عزیزی | مدرک دوره تخصصی آموزش انواع کباب

شماره گواهینامه : P77A922300 گواهینامه آموزش دوره تخصصی انواع کباب آقای سجاد عزیزی از مدرسه آشپزی ایران The First Chef School In

بیشتر بخوانید

سجاد عزیزی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921764 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای سجاد عزیزی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

گواهینامه آموزش تخصصی پاستا و برگر سجاد عزیزی

شماره گواهینامه : P77A921635 گواهینامه آموزش تخصصی پاستا و برگر آقای سجاد عزیزی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا آمریکایی و ایتالیایی آقای سجاد عزیزی

شماره گواهینامه : P77A921584 گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا آمریکایی و ایتالیایی سجاد عزیزی  The First Coffee School In Iran | Certificate

بیشتر بخوانید