سعید صفاییان | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A921881 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای سعید صفاییان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد | میکسولوژی مولکولی

آموزش تخصصی بار سرد – میکسولوژی مولکولی چیست ؟ آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد | میکسولوژی مولکولی آموزش تخصصی میکسولوژی

بیشتر بخوانید