جشنواره تخفیف 30 درصدی ثبت نام در تمام دوره های مدرسه قهوه ایران

#از_کرونا_فرصت_بسازیم جشنواره تخفیف 30 درصدی ثبت نام در تمام دوره های مدرسه قهوه ایران » شرایط ثبت نام: دوستانی که

بیشتر بخوانید

میثم ترک آبادی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923960 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا میثم ترک آبادی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

پوریا فرخی کندسری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239458 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ پوریا فرخی کندسری گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

متین رحمتی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239457 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ متین رحمتی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سید امیر حسین هاشمی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239456 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سید امیر حسین هاشمی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

بیژن ذاکری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239455 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ بیژن ذاکری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

احمد لبخنده باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239454 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ احمد لبخنده گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

مهدی بنائی خلیل آباد باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239453 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مهدی بنائی خلیل آباد گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

مجید ناصری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239452 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مجید ناصری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

ماهان فرخی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923944 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ماهان فرخی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

مهدی اسدالهی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923943 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مهدی اسدالهی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

علی جعفری باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923942 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا علی جعفری گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید