بهزاد عظیمی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A921857 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای بهزاد

بیشتر بخوانید

بهزاد عظیمی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A921807 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای بهزاد عظیمی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد بهزاد عظیمی

شماره گواهینامه : P77A921732 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای بهزاد عظیمی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا بهزاد عظیمی

شماره گواهینامه : P77A921718 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای بهزاد عظیمی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید