حسین نجفی مدرک بین المللی باریستا خانگی | دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A924737 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” حسین نجفی مدرک بین المللی باریستا خانگی | دوره

بیشتر بخوانید

فاطمه سادات میرعلی اکبر مدرک بین المللی باریستا خانگی | دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A924720 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” فاطمه سادات میرعلی اکبر مدرک بین المللی باریستای خانگی

بیشتر بخوانید