اولین

اخباردر رسانه ها

گفتگو با علی زعفری مدیر و موسس مدرسه قهوه ایران

بهترین راه آشنایی با دنیای کافی شاپ گفتگو با علی زعفری مدیر و موسس مدرسه قهوه ایران گپ و گفتی با

Read More
در رسانه هامطالب آموزشی

گزارش تصویری ،نمایشگاه رسمی قهوه ، مسابقات رسمی لاته آرت ، مسابقات رسمی باریستا ، مسابقات رسمی قهوه

شهریور 1394 در نمایشگاه قهوه و چای با همکاری خانه باریستا ایران برگزار شد .

نمایشگاه قهوه و آموزش قهوه باریستا ، رست قهوه و لاته آرت | تهران شهریور 1994 بوستان گفتگو

گزارش تصویری ،نمایشگاه رسمی قهوه ، مسابقات رسمی لاته آرت ، مسابقات رسمی باریستا ، مسابقات رسمی قهوه

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=1537

باریستا ، مسابقات باریستا ، ایران ، لاته آرت ، لته آرت ، مسابقه قهوه ، مسابقات رسمی باریستای ایران

Read More
در رسانه ها

سفره خانه | رستوران سنتی | معرفی سفره خانه های سنتی ایران

لیست کامل سفره خانه ها و رستوران های سنتی ایران در کافی شاپ دات کام سفره خانه های سنتی تهران

Read More