آکادمی

اخباردر رسانه ها

گفتگو با علی زعفری مدیر و موسس مدرسه قهوه ایران

بهترین راه آشنایی با دنیای کافی شاپ گفتگو با علی زعفری مدیر و موسس مدرسه قهوه ایران گپ و گفتی با

Read More
در رسانه هامطالب آموزشی

هنر طراحی روی قهوه حمیدرضا بصیری را به برزیل فرستاد .

سفر به برزیل با نقاشی روی قهوه؛

مسابقات لاته آرت ایران ، مسابقه «نقاشی روی قهوه» در تهران

بعد از قهرمانی در مسابقات باریستا و سفر به ایتالیا ، هنر طراحی روی قهوه حمید رضا بصیری را به برزیل فرستاد .

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=1548

قهوه ، باریستا ، مسابقه ، مسابقات ، لاته آرت ، لته آرت ، کافه ، کافی ، آموزش قهوه و باریستا ، آموزش کافی شاپ

Read More