سید میثاق توکلی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921955 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سید میثاق توکلی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

ساسان وهاب | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921954 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای ساسان وهاب از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

اشکان وهاب | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921953 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای اشکان وهاب از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

احمد مرادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921952 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای احمد مرادی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

بنیامین آزادیان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921951 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای بنیامین آزادیان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

میلاد قنبری | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A921950 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا میلاد قنبری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

زینب طیبی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921949 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم زینب طیبی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

محمد اشتری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921948 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمد اشتری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

محمد رضا جوانمردی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A921947 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمد رضا جوانمردی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

نجمه عربی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921946 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم نجمه عربی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید