تایماز آریان پور | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922113 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای تایماز آریان پور از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

جواد قره ضیاالدینی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922112 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای جواد قره ضیاالدینی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مرآت حیدر عربی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922111 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مرآت حیدر عربی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

حمیدرضا طلوعی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922110 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای حمیدرضا طلوعی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

اگتای دوجی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922109 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای اگتای دوجی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

مژگان مختاری | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A922108 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران خانم مژگان مختاری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

اسماعیل رنجبر | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A922107 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران آقای اسماعیل رنجبر از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

امیرحسین شاه بابایی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922106 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای امیرحسین شاه بابایی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

نازنین عسکری | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922105 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم نازنین عسکری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

رمضان مامدوف | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922104 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای رمضان مامدوف از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید