محمد حسین عباسپور | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه : P77A922420 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای محمد حسین عباسپور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سعید خسروی بنجار | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922419 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا سعید خسروی بنجار از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مجتبی غفاری | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922418 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا مجتبی غفاری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سجاد تاجیک خواصئی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922417 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سجاد تاجیک خواصئی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد جواد حسام | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922416 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  محمد جواد حسام  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

وهاب مطلبی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922415 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  وهاب مطلبی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سید حامد سطوت | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922414 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سید حامد سطوت  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

زهرا دارابی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922413 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  زهرا دارابی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

شهاب الدین مرادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A922412 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران آقای شهاب الدین مرادی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

اکبر بخشنده مهربان پور | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922411 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای اکبر بخشنده مهربان پور از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید