پرنیان خصالی مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A924327 دوره آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی مدرک بین المللی قهوه های

بیشتر بخوانید

سید وحید حسینی مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A924326 دوره آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی مدرک بین المللی قهوه های

بیشتر بخوانید

محمدجواد جوهری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924325 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا محمدجواد جوهری گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

احمد پرنیان پور مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924324 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا احمد پرنیان پور گواهینامه

بیشتر بخوانید

خشایار قربان زاده اصلی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924323 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا خشایار قربان زاده اصلی

بیشتر بخوانید

میلاد غلامرضا بیگی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924322 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا میلاد غلامرضا بیگی گواهینامه

بیشتر بخوانید

علی قدیری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924321 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا علی قدیری

بیشتر بخوانید

سحر مهاجری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924320 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا سحر مهاجری

بیشتر بخوانید

مبینا اطمینان پور مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924319 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا مبینا اطمینان

بیشتر بخوانید

رویا مقصودزاده مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924318 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا رویا مقصودزاده

بیشتر بخوانید

جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه آقایان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 99/06/24

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه آقایان جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه آقایان

بیشتر بخوانید

جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه بانوان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 99/06/24

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه بانوان جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه بانوان

بیشتر بخوانید