فاطمه آسن مدرک بین المللی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924265 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد مدرک بین المللی میکسولوژی فاطمه آسن گواهینامه

بیشتر بخوانید

عبدالعلی معرفی شلحه مدرک بین المللی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924264 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد مدرک بین المللی میکسولوژی عبدالعلی معرفی شلحه

بیشتر بخوانید

علیرضا مولائی وردین مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924263 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا علیرضا مولائی

بیشتر بخوانید

آرمین ایراندوست مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924262 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا آرمین ایراندوست

بیشتر بخوانید

سجاد قائلی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924261 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا سجاد قائلی

بیشتر بخوانید

سارا مقدسی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924260 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مدرک بین المللی باریستا سارا مقدسی

بیشتر بخوانید

فاطمه آسن مدرک بین المللی لاته آرت | آموزش طراحی روی قهوه – لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924259 دوره خصوصی آموزش لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت مدرک بین المللی لاته آرت

بیشتر بخوانید

عبدالعلی معرفی شلحه مدرک بین المللی لاته آرت | آموزش طراحی روی قهوه – لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924258 دوره خصوصی آموزش لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت مدرک بین المللی لاته آرت

بیشتر بخوانید

حسین حاتمی گوربندی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها

شماره گواهینامه : P77A924257 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو حسین

بیشتر بخوانید

روزبه کاظمی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها

شماره گواهینامه : P77A924256 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو روزبه

بیشتر بخوانید

محمدصادق زارعی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها

شماره گواهینامه : P77A924255 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو محمدصادق

بیشتر بخوانید

بهمن رحیمی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها

شماره گواهینامه : P77A924254 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو بهمن

بیشتر بخوانید