ایمان پیشه ور باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924078 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ ایمان پیشه ور گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

مصطفی یعقوبیان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924077 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مصطفی یعقوبیان گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

هاشم زیرک مزیکی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924076 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ هاشم زیرک مزیکی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

محمدامین حامدنیا باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924075 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدامین حامدنیا گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سمیرا درویشی لاته آرت | مدرک بین المللی آموزش طراحی روی قهوه – Latte Art

شماره گواهینامه : P77A924074 دوره خصوصی آموزش لاته آرت ( طراحی روی قهوه – لته آرت ) سمیرا درویشی latte

بیشتر بخوانید

امیرحسین نیک راه باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924073 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امیرحسین نیک راه گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

محمدامین زند وکیلی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924072 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدامین زند وکیلی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

آریانه روشن ضمیر باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924071 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آریانه روشن ضمیر گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

فرخنده امیری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924070 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ فرخنده امیری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

مجتبی محمود عشیری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924069 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مجتبی محمود عشیری گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

مهدی حسین نژاد باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924068 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مهدی حسین نژاد گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

محمدحسین نیکوسخن آبمیوه و بستنی | مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی

شماره گواهینامه : P77A924067 مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی محمدحسین نیکوسخن گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی

بیشتر بخوانید