شورش عبدالکریمی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A921729 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای شورش

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد شورش عبدالکریمی

شماره گواهینامه : P77A921713 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای شورش عبدالکریمی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت شورش عبدالکریمی

شماره گواهینامه : P77A921696 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای شورش عبدالکریمی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید