محسن زارعی | مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A920880

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محسن زارعی

نام لاتین : Mohsen Zarei

بیشتر بخوانید

سعید سالاری | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921005

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید سالاری

نام لاتین : Saeed Salary

بیشتر بخوانید

سیده ویدا موسوی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A920864

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سیده ویدا موسوی

نام لاتین : Seyede Vida Mousavi

بیشتر بخوانید

امید دهقانزاده | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A920815

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امید دهقانزاده

نام لاتین : Omid Dehghanzadeh

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ مصطفی سلطانی اکبرآبادی

شماره گواهینامه : P77A920628

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مصطفی سلطانی اکبرآبادی

نام لاتین : mostafa soltani akbar abadi

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ محمد قلندری

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ احمد نوری

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سمانه داورنیا

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ محسن زارعی

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سجاد توسلی

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ ماهان مرتضایی

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید