مدرك لته آرت و طراحی روی قهوه محسن زارعی

شماره گواهینامه : P77A920880

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محسن زارعی

نام لاتین : Mohsen Zarei

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سعید سالاری

شماره گواهینامه : P77A921005

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید سالاری

نام لاتین : Saeed Salary

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سیده ویدا موسوی

شماره گواهینامه : P77A920864

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سیده ویدا موسوی

نام لاتین : Seyede Vida Mousavi

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ امید دهقانزاده

شماره گواهینامه : P77A920815

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امید دهقانزاده

نام لاتین : Omid Dehghanzadeh

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ مصطفی سلطانی اکبرآبادی

شماره گواهینامه : P77A920628

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مصطفی سلطانی اکبرآبادی

نام لاتین : mostafa soltani akbar abadi

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ محمد قلندری

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ احمد نوری

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سمانه داورنیا

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ محسن زارعی

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سجاد توسلی

اولین مدرسه قهوه ایران با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید