برچسب: کافی شاپ در تهران

سعید قدردان تهران 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی سعید قدردان تهران

شماره گواهینامه : P77A921326

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید قدردان تهران

نام لاتین : Saeed Ghadrdan Tehran

محمد حسین کارگر ابرقویی 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی محمد حسین کارگر ابرقویی

شماره گواهینامه : P77A921302

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد حسین کارگر ابرقویی

نام لاتین : Mohammad Hossein Kargar Abarghouei

دانیال باقرزاده فتحی 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی دانیال باقرزاده فتحی

شماره گواهینامه : P77A921115

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : دانیال باقرزاده فتحی

نام لاتین : Daniyal Bagherzadeh Fathi

جابر بختیاری 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی جابر بختیاری

شماره گواهینامه : P77A921093

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جابر بختیاری

نام لاتین : Jaber Bakhtiyari

امیرعلی برادران ساداتی 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی امیرعلی برادران ساداتی

شماره گواهینامه : P77A921072

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امیرعلی برادران ساداتی

نام لاتین : Amirali Baradaran Sadati

سحر محمد علیخانی 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی سحر محمد علیخانی

شماره گواهینامه : P77A920982

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سحر محمد علیخانی

نام لاتین : Sahar Mohammad Alikhani

Your SEO optimized title page contents