برچسب: کافی شاپ داری

سید علی محمد سید مرتضی حسینی 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سید علی محمد سید مرتضی حسینی

شماره گواهینامه : P77A921420

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید علی محمد سید مرتضی حسینی

نام لاتین : Seyed Ali Mohammad Seyed Mortza hosseiny

سید محمد سعید حسینی 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سید محمد سعید حسینی

شماره گواهینامه : P77A921419

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید محمد سعید حسینی

نام لاتین : Seyed Mohammad Saeed Hosseiny

احسان کیانی 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ احسان کیانی

شماره گواهینامه : P77A921416

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : احسان کیانی

نام لاتین : Ehsan Kiani

فرشید ابراهیم دخت آذر 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ فرشید ابراهیم دخت آذر

شماره گواهینامه : P77A921415

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فرشید ابراهیم دخت آذر

نام لاتین : Farshid Ebrahim Dokht Azar

حمیدرضا نوری هدایت 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ حمیدرضا نوری هدایت

شماره گواهینامه : P77A921414

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حمیدرضا نوری هدایت

نام لاتین : Hamidreza Nourihedayat

سید محمد حسین دشتی 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سید محمد حسین دشتی

شماره گواهینامه : P77A921413

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید محمد حسین دشتی

نام لاتین : Seyed Mohammad Hosein Dashti

علی تقی موسوی 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ علی تقی موسوی

شماره گواهینامه : P77A921410

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی تقی موسوی

نام لاتین : Ali Taghi Mousavi

Your SEO optimized title page contents