گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی سجاد نصیری

شماره گواهینامه : P77A921682 گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای سجاد نصیری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

گزارش متنی و تصویری از چهارمین دوره تخصصی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

گزارش متنی و تصویری از چهارمین دوره تخصصی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی – خانه باریستا ایران گزارش متنی و تصویری

بیشتر بخوانید

آموزش پیتزا – سومین دوره تخصصي آموزش پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

آموزش پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی – خانه باریستا ایران آموزش پیتزا – سومین دوره تخصصي آموزش پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

بیشتر بخوانید