مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه پوریا آهنگرانی فراهانی

شماره گواهینامه : P77A921562 با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی پوریا آهنگرانی فراهانی

شماره گواهینامه : P77A921512 با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ پوریا آهنگرانی فراهانی

شماره گواهینامه : P77A921501 با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

مدرک دوره تخصصی نوشیدنی های سرد پوریا آهنگرانی فراهانی

شماره گواهینامه : P77A921499 با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید