برچسب: مدرك کافی شاپ

سعید شیرکانی 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ سعید شیرکانی

شماره گواهینامه : P77A921408

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید شیرکانی

نام لاتین : Saeid Shirkani

فرشاد سلطانیه 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ فرشاد سلطانیه

شماره گواهینامه : P77A921407

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فرشاد سلطانیه

نام لاتین : Farshad Soltaniye

آنیتا نوروزی لارکی 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ آنیتا نوروزی لارکی

شماره گواهینامه : P77A921401

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : آنیتا نوروزی لارکی

نام لاتین : Anita Norouzi Larki

زهره مسعود پور 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ زهره مسعود پور

شماره گواهینامه : P77A921376

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : زهره مسعود پور

نام لاتین : Zohreh Masoudpour

میلاد اصغریان 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ میلاد اصغریان

شماره گواهینامه : P77A921375

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : میلاد اصغریان

نام لاتین : Milad Asgharian

Your SEO optimized title page contents