فرشید ابراهیم دخت آذر | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921415

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فرشید ابراهیم دخت آذر

نام لاتین : Farshid Ebrahim Dokht Azar

بیشتر بخوانید

حمیدرضا نوری هدایت | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921414

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حمیدرضا نوری هدایت

نام لاتین : Hamidreza Nourihedayat

بیشتر بخوانید

سید محمد حسین دشتی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921413

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید محمد حسین دشتی

نام لاتین : Seyed Mohammad Hosein Dashti

بیشتر بخوانید

علی تقی موسوی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921410

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی تقی موسوی

نام لاتین : Ali Taghi Mousavi

بیشتر بخوانید

محمد قزل حصاری | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921409

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد قزل حصاری

نام لاتین : Mohammad Ghezelhesary

بیشتر بخوانید

سعید شیرکانی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921408

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید شیرکانی

نام لاتین : Saeid Shirkani

بیشتر بخوانید

فرشاد سلطانیه | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921407

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فرشاد سلطانیه

نام لاتین : Farshad Soltaniye

بیشتر بخوانید

مصطفی رسولی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921406

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مصطفی رسولی

نام لاتین : Mostafa Rasouli

بیشتر بخوانید

سپیده صادقی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921405

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سپیده صادقی

نام لاتین : Sepideh Sadeghi

بیشتر بخوانید

حیدر سلمانی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921403

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حیدر سلمانی

نام لاتین : Heidar Salmani

بیشتر بخوانید

لیلا اسلامی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921402

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : لیلا اسلامی

نام لاتین : Leila Eslami

بیشتر بخوانید

آنیتا نوروزی لارکی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921401

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : آنیتا نوروزی لارکی

نام لاتین : Anita Norouzi Larki

بیشتر بخوانید